Bankowość internetowa

Bankowość internetowa

Biznes, ekonomia

Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
Liczba stron: 128
Rozmiar 1,5 MB
Data premiery: 2016-01-08
Tytuł: Bankowość internetowa
Autor: Koźliński Tomasz
Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 128
Data premiery: 2016-01-08
Rok wydania: 2004
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18814453

Część rozwiązań związanych z bezpieczeństwem i technologiami jest w stanie permanentnej, dynamicznej nierównowagi. Bankowość internetowa jest zjawiskiem fascynującym łączącym świat finansów, nowych technologii i nowoczesnych usług. Gospodarki krajów wysokorozwiniętych już dawno weszły w fazę postindustrialną, co dopiero staje się w polsce. Oceny jakościowe pewnych zagadnień są tylko subiektywną opinią autora. Nieliczne zaś, które ostrożniej gospodarowały posiadanymi zasobami i rozsądniej kontrolowały koszty może będą generowały ponadprzeciętne zyski. W rozdziale końcowym zaprezentowane są wyniki przeprowadzonych badań jakości obsługi potencjalnych klientów bankowości internetowej w polsce i finlandii. . Dynamiczny i nieskończony postęp technologiczny jest przejawem wzrostu nakładów kapitałowych na nowe, niezastosowane dotychczas rozwiązania, generujące wyższą oczekiwaną stopę zwrotu i jednocześnie obarczone podwyższonym ryzykiem. Temat pracy wymaga podejścia interdyscyplinarnego obejmującego dziedziny nauki takie jak finanse, marketing, zarządzanie, prawo, informatyka, telekomunikacja i kryptografia. Kryptografia i informatyka stanowiąca podstawę aspektów technicznych bankowości internetowej ze względu na brak dużego doświadczenia autora będą przedstawione w sposób niezgłębiający szczegółowych rozwiązań technicznych.w pierwszym rozdziale książki zaprezentowane są pojęcia związane z bankowością internetową, historia bankowości internetowej na świecie i w polsce, analiza strategiczna i finansowa wirtualnego banku wraz z uwarunkowaniami kosztowymi. Na temat bankowości internetowej występują tylko nieliczne opracowania w literaturze polskiej. Po internetowych bąblach spekulacyjnych na rynkach kapitałowych wiele przedsięwzięć opartych tylko na wykorzystaniu internetu zbankrutowało. Czasami są to ściśle tajne sprawy nie tylko natury bankowej. Bankowość internetowa jest przejawem trendów panujących na świecie opartych na wykorzystaniu kapitału ludzkiego, wiedzy, informacji i odpowiednich metod organizacji i zarządzania. Bankowość internetowa Pdf. Zazwyczaj bankowość internetowa przedstawiana jest wyłącznie jako dodatkowy kanał komunikacji klienta z bankiem lub jako inwestycja zaliczana do obszaru przedsięwzięć z dziedziny internetu, nowych technologii lub handlu elektronicznego.w pracy wykorzystano wszechstronną analizę najnowszych krajowych i zagranicznych źródeł informacji o bankowości internetowej z bardzo dużą uwagą na materiały opublikowane i dostępne bezpłatnie w sieci internet. W rozdziale trzecim zaprezentowane są szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące podpisu elektronicznego w polsce i stanach zjednoczonych, podstawowe zasady bezpiecznych transakcji w internecie, sposoby szyfrowania symetrycznego i asymetrycznego, idea podpisu elektronicznego, infrastruktura klucza publicznego oraz przykłady zagrożeń, włamań i nadużyć internetowych systemów finansowych. Jest ona nowym zjawiskiem liczącym sobie zaledwie klika lat. W rozdziale drugim przedstawione są usługi bankowe dla podmiotów fizycznych i gospodarczych dostępne za pomocą internetu, wykorzystanie bankowości internetowej w procesie realizacji elektronicznych płatności, sondażowe opinie klientów na temat różnych kanałów komunikacji z bankiem, analiza struktury polskiej bankowości internetowej, prognozy i symulacje dotyczące pierwszego wirtualnego banku w polsce, a także wybrane aspekty bankowości internetowej w finlandii i stanach zjednoczonych ameryki północnej. Dodatkowo jest ona często przedstawiana w sposób opisowy z punktu widzenia klienta. W pracy tezy popierane są licznymi przykładami z rzeczywistości włączając dotychczas publikowane analizy, raporty, sondaże i zestawienia. Bankowość internetowa Ebook. Ponadto nie ma opracowań, również w literaturze angielskojęzycznej, łączących aspekty finansowe, marketingowe, prawne i techniczne bankowości internetowej. we współczesnym świecie, w epoce globalizacji społeczności ludzkie ewoluują w stronę społeczeństw otwartych i opartych na wymianie informacji.

Komentarze

Zostaw komentarz