Meritum. Postępowanie cywilne

Meritum. Postępowanie cywilne

Prawo

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Seria: Meritum
Liczba stron: 2062
Rozmiar 26 MB
Data premiery: 2017-02-17
Tytuł: Meritum. Postępowanie cywilne
Seria: Meritum
Autor: Marszałkowska-Krześ Elwira
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 2062
Data premiery: 2017-02-17
Rok wydania: 2017
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 21091612

Części ogólnej i poszczególnych sposobów prowadzenia egzekucji). Meritum. Postępowanie cywilne Ebook. "postępowanie cywilne" wydane w serii "meritum", to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich rodzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych tych spraw.celem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych sprawach wraz z zaprezentowaniem poglądów doktryny i orzecznictwa sądu najwyższego.opracowanie ma - zgodnie z założeniami serii - charakter wybitnie praktyczny. W części siódmej przybliżono przepisy z zakresu mediacji i postępowania arbitrażowego.autorami są specjaliści prawa i postępowania cywilnego, którzy w większości łączą pracę naukową z wykonywaniem zawodów prawniczych.istotnymi walorami publikacji są: układ treści umożliwiający szybkie odszukanie informacji poprzez podział na niewielkie, zwięzłe fragmenty (pogłębiony podział tekstu), rozbudowany system wewnętrznych odesłań w tekstach, umożliwiający w prosty i szybki sposób odszukanie interesującego zagadnienia, które pojawiło się już w innym miejscu publikacji; dzięki takim zabiegom unika się zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji, zamieszczane na marginesach numery boczne, które wskazują na ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem, wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady pokazujące sposób stosowania omawianych przepisów prawnych w praktyce, wyraźne wyodrębnienie ważnych kwestii poprzez oznaczenie ich ramką i hasłem "ważne!", schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie przedstawionych informacji, zamieszczane wzory pism i dokumentów z możliwością ich praktycznego wykorzystania, wskazaniem sposobu ich poprawnego wypełnienia itp., czytelne podsumowanie tematu na końcu większej jednostki tekstu poprzez podanie zastosowanej podstawy prawnej, reprezentatywnego stanowiska praktyki oraz wykazu najistotniejszych pozycji literatury przedmiotu, szczegółowy indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesach tekstu, przyjazna dla czytelnika szata graficzna, zakładki, a także wysoka jakość użytych materiałów. adresaci: publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa, w tym radców prawnych, adwokatów, sędziów, notariuszy, komorników. Część trzecia stanowi przedstawienie wszystkich rodzajów postępowania nieprocesowego. W części piątej dokonano całościowej analizy postępowań wykonawczych tj. Część druga zawiera kompleksowe omówienie wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowania rozpoznawczego w zwykłym postępowaniu i w ramach postępowań odrębnych. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa postępowania cywilnego. . Meritum. Postępowanie cywilne Pdf. Postępowania klauzulowego, postępowania o wyjawienie majątku, jak też postępowania egzekucyjnego (tj. Dlatego też istotne jest wskazanie na ważne elementy prezentowanych zagadnień, zmiany przepisów prawa, linii orzeczniczej, bądź interpretacji poszczególnych instytucji, a także odwoływanie się do użytecznych wzorów i rozwiązań, przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judykatury.część pierwsza, to wprowadzenie do podstawowych zasad i terminów, jak też przedstawienie instytucji prawa procesowego oraz jego wykładni. Będzie pomocna również dla aplikantów zawodów prawniczych. Część czwarta zawiera szczegółowe omówienie przebiegu postępowania zabezpieczającego i skutków jego przeprowadzenia. Część szósta w pogłębiony sposób zawiera omówienie zagadnień dotyczących postępowania cywilnego w regulacjach prawa europejskiego i międzynarodowego.

Komentarze

Zostaw komentarz