Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej. Warsztaty prawnicze

Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej. Warsztaty prawnicze

Prawo

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 216
Rozmiar 9,8 MB
Data premiery: 2019-06-12
Tytuł: Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej. Warsztaty prawnicze
Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 216
Data premiery: 2019-06-12
Rok wydania: 2019
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 33106489

Drugi natomiast cel dotyczy już spraw znacznie trudniejszych do wymierzenia i jako takich znajdujących się raczej poza zasięgiem szkolnej weryfi­kacji. Zaleca się przy tym lekturę zgodną z kolejnością rozdziałów i podrozdziałów, a to w związku z wykorzystywaniem wiadomości wprowa­dzanych wcześniej w częściach późniejszych. . Znakiem powodzenia, lub jego braku, przy realizacji pierwszego ze wskazanych zadań, jest ocena, jaką student otrzymuje z egzaminu. Obydwa wskazane zadania pozwalają nam spojrzeć na logikę jako na przedmiot par excellence humanistyczny.wydaje się, że przedkładana tu książka ma kilka cech, które warto odnotować w słowie wprowadzającym.po pierwsze, zastosowaliśmy niespotykany do tej pory w polskich podręcznikach z logiki układ materiału, dzielący całość na trzy części: język, argumentacjo i ar­gumentacjo prawniczo. książka ta adresowana jest do studentów kierunków humanistycznych, ze szczegól­nym uwzględnieniem przyszłych prawników i administratywistów. Ujmując rzecz naj­ogólniej, logika rozumiana jest tu jako nauka mająca pomóc odróżnić argumentację poprawną od niepoprawnej oraz podpowiedzieć, jak skonstruować pierwszą z nich.mówiąc bardziej szczegółowo - przyjmujemy, że nauczanie logiki na studiach humanistycznych spełniać powinno dwa dopełniające się cele. pierwszy ma charakter stricte szkolny i polega na tym, by studenci opanowali konkretne, przydatne przy argumentacji (także tej „wewnętrznej", jaką jest myślenie) umiejętności, takie jak na przykład: konstruowanie definicji, dokonywanie podziału logicznego, udzielanie ade­kwatnej odpowiedzi, ustalanie konsekwencji wypowiedzi, rozpoznawanie nieuczci­wych chwytów w dyskusji czy - w przypadku studiów przygotowujących do stosowa­nia prawa - przeprowadzanie wnioskowania prawniczego. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej. Warsztaty prawnicze Ebook. Chodzi mianowicie o ćwiczenie się w przyjmowaniu postawy, która jest zarazem krytyczna i otwarta. Logika praktyczna z elementami argumentacji prawniczej. Warsztaty prawnicze Pdf. Jakkolwiek względy rygoryzmu logicznego wymagałyby po­traktowania trzeciej z wyodrębnionych części jako składowej partii drugiej, to profil publikacji i związana z nim istotność problematyki prawniczej argumentacji skłoniły nas do przyjęcia innego porządku. Przejawia się ona w takich cechach, jak: zdolność do życzliwego wysłuchania innego stanowiska, cierpliwe wykładanie własnych racji czy gotowość podejścia do jakiegoś problemu z innej, dotychczas nierozważanej strony.

Komentarze

Zostaw komentarz